Get the Flash Player to see this rotator.
Tiếng việt English
Thực đơn tiệc
Thực đơn tiệc ngọt, tiệc trà
Thực đơn Tiệc finger food
Thực đơn Buffet
Thực đơn tiệc ngồi bàn sự kiện
Thực đơn tiệc cưới (mâm 6)
Thực đơn tự chọn tiệc ngồi bàn
Thực đơn tự chọn Buffet
Hỗ trợ online


Thực đơn tiệc ngọt, tiệc trà
Thực đơn tiệc trà, tiệc ngọt 01: 60.000đ/ suất
Thực đơn tiệc trà, tiệc ngọt 02: 70.000đ/suất
Thực đơn tiệc trà, tiệc ngọt 03: 80.000đ/suất